top of page

DE STICHTING

De Stichting Oldtimers Hoeksche Waard is opgericht op 9 maart 2021 en is statutair gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82134472. In de statuten is – onder andere- als doelstelling opgenomen:

  1. het bevorderen van contacten tussen oldtimerbezitters in de Hoeksche Waard;

  2. instandhouding van historische automobielen met een bouwjaar tot en met negentienhonderd negen en tachtig (1989).

HET BESTUUR

Voorzitter:

Rob Klijnsmit

 

Thans vervult de voorzitter tevens de functie van secretaris en penningmeester.

 

Activiteitencommissie:

Arco en Maria Goudswaard

Rob Klijnsmit

Jan Maat

Jaap van Oudheusden

Jan Rongen

Arie Wols

Beheer website:

Jan Maat

bottom of page